Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad: over toen, nu en straks.

Het museum daagt bewoners en bezoekers uit hun relatie tot de stad te verdiepen en geeft inzicht in de vele identiteiten van de stad. Wij organiseren tentoonstellingen, evenementen en activiteiten in het hoofdgebouw (het voormalig Burgerweeshuis aan de Kalverstraat), in het Cromhouthuis, in Museum Willet-Holthuysen, en in de Hermitage Amsterdam. In samenwerking met andere musea en publieke instellingen is het museum ook in andere delen van de stad actief. Het museum, haar collecties, en de verhalen zijn zichtbaar online op verschillende websites zoals het HartAmsterdam en het Geheugen van Amsterdam.

Opgericht in 1926, beheert het museum de collecties van de stad Amsterdam

Deze bijzondere voorwerpen zijn in de loop der eeuwen verzameld en geven inzicht in verhalen en geschiedenissen die te maken hebben met de stad en haar bewoners. Sommige objecten zijn gemaakt in Amsterdam, terwijl andere voorwerpen lange reizen hebben gemaakt om hier te komen. De verhalen die besloten liggen in de objecten geven inzicht in de veelzijdigheid van stad en ook in de complexe, niet altijd eerlijke, verhoudingen tussen haar bewoners. Het museum verzamelt nog steeds hedendaagse en oude voorwerpen om een meerstemmige geschiedenis te kunnen weergeven.

Het Amsterdam Museum streeft ernaar om een gastvrij, toegankelijk, en inclusief museum te zijn voor alle bewoners en bezoekers. Daarvoor is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan personen, verhalen, en perspectieven die niet altijd even zichtbaar zijn (geweest) in de collecties van Amsterdam en in het museum. Het vergroten van de zichtbaarheid van het slavernij- en koloniale verleden maakt hier deel uit. De stad Amsterdam speelde immers gezien de betrokkenheid van de stad en de stadsbewoners bij de VOC en WIC een grote rol in kolonialisme en slavernij. Om een diverse, multiculturele Amsterdamse en Nederlandse samenleving te laten slagen moet de grauwe kant van het koloniale verleden benoemd, begrepen en erkend worden.

Activiteiten

Wij organiseren en nemen deel aan activiteiten die dit verleden belichten én de gevolgen ervan voor het heden, zoals onder andere de New Narratives rondleidingen, #Mapping Slavery en de Gids Amsterdams Slavernijverleden, de Black Achievement Month, de Memre Waka op 1 juni en de aanwezigheid van het Kabramasker tijdens Keti Koti. Een belangrijk internationaal samenwerkingsproject is de twinning met Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam in Suriname. Ook besteden we aandacht aan het slavernijverleden in onze vaste tentoonstellingen Amsterdam DNA en Wereld-Stad. Tentoonstellingen als Allemaal Amsterdammers (1983/4), Suiker (2005), de Zwarte Bladzijde van de Gouden Eeuw (2013) en Zwart Amsterdam (2016) (inclusief White Privilege Test) gingen specifiek in op deze geschiedenissen en erfenissen. Ook door middel van acquisities, zoals het werk van Ken Doorson, Iris Kensmil en Iswantho Hartono willen we via de visie en verbeeldingskracht van deze kunstenaars onze bezoekers andere perspectieven op de geschiedenis bieden.