Bijlmer Parktheater

Het Bijlmer Parktheater is een uniek theater en daar zijn wij trots op!

Als professioneel stadstheater - met zijn roots in Amsterdam Zuidoost - zijn wij deskundigen op het gebied van intercultureel programmeren, cultuureducatie, community art en talentontwikkeling.

Met onze programmering verbreden wij de horizon van ons publiek en laten wij zien wat er speelt in onze cultureel diverse samenleving én in onze wijk. Wij ontwikkelen relevant theater met nieuwe rolmodellen waarin wij het mondiaal cultureel erfgoed als uitgangspunt nemen. Tevens bieden wij een podium aan kunststromingen uit de Bijlmer en laten ons publiek zo proeven van een uitgebreid, kunstzinnig buffet samengesteld en opgediend door nieuwe Nederlanders.

Wij streven ernaar een cultureel divers publiek te bedienen, te prikkelen en te verrijken met een hoogwaardig, veelzijdig en toegankelijk aanbod. Het Bijlmer Parktheater wil confronteren, ondernemen, verrijken en verbinden. We gaan dan ook graag de samenwerking aan met andere culturele instellingen zoals het CBK Zuidoost en Imagine IC, waarmee we gezamenlijk het Cultuur Platform Zuidoost vormen.