Netwerk

Het Landelijk Netwerk Slavernijverleden werkt samen met partners uit de erfgoed- culturele en educatieve sector aan het realiseren van een netwerk van instellingen die aandacht besteden aan het slavernij- en koloniale verleden. Doelstelling is om grotere zichtbaarheid van deze activiteiten te bereiken en om een vindplaats te zijn voor informatie, zowel over het verleden zelf als over activiteiten daarover.

Het Landelijk Netwerk Slavernijverleden wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Initiatiefnemers

Ninsee

Ninsee

Lees meer
Amsterdam Museum

Amsterdam Museum

Lees meer
Nationaal Museum van Wereldculturen

Nationaal Museum van Wereldculturen

Bijlmer Parktheater

Bijlmer Parktheater

Lees meer
Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Lees meer
Mapping Slavery

Mapping Slavery

Deelnemers

Scheepvaartmuseum

Scheepvaart Museum

Zeeuws Archief

Zeeuws Archief

The Black Archives

The Black Archives

Black Heritage Tours

Black Heritage Tours

Stadsarchief Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam