NiNsee

Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)

Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is een kennisinstituut dat dient te staan als het nationaal symbool van het trans-Atlantische Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Dit symbool van deze geschiedenis maakt daarmee uit van een gedeeld verleden en een gezamenlijke toekomst.

Het NiNsee heeft als missie hét centrum te zijn voor verwerking van het gezamenlijk trans-Atlantische Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Die verwerking is hard nodig, want nog steeds wordt onderschat hoezeer de impact is van trans-Atlantische slavenhandel en slavernij in de Nederlands-Surinaams en Antilliaanse context. De trans-Atlantische slavenhandel en slavernij waren gedurende 400 jaar één van de neteligste kwesties in de Europese beschaving en een ingrijpend maatschappelijk verschijnsel, waarvan de sporen nu nog merkbaar zijn.

NiNsee wil het erfgoed op het gebied van dat verleden voor alle Nederlanders toegankelijk maken en in gezamenlijkheid werken aan een heilzame verwerking van de gevolgen van dat verleden. Aan deze missie wordt vorm en inhoud gegeven door onder meer de Nationale Herdenking van de slachtoffers en Viering van de afschaffing van de trans-Atlantische Nederlandse slavernij, het initiëren van wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen van educatieve programma’s en het realiseren van museale presentaties. De ontwikkeling en realisatie van een Nationale Slavernijmuseum wordt door NiNsee van harte ondersteund en gedragen.